Algemeen

Menopauze of overgang?Een korte verduidelijking

Er blijkt nogal verwarring rond deze begrippen. Wanneer is men in de menopauze en wat is de overgang ? Hoe lang duurt de menopauze ? Hierbij een korte verduidelijking.

In Vlaanderen is er nogal wat verwarring rond deze begrippen. In Nederland is het duidelijker want daar kent men “de overgang” en “de menopauze”

Voor de duidelijkheid even de begrippen op een rijtje :
Menopauze : van het moment dat de vrouw haar laatste menstruatie gehad heeft (gemiddeld rond 51 à 52 jaar) is ze in de menopauze. De menopauze is dus een levensfase die wel meer dan 30 jaar kan duren.
Een vrouw kan maar weten of ze in de menopauze is door even achterom te kijken in de tijd : 12 maanden geen menstruatie meer, dan is ze officieel in de menopauze.

De overgang : is de fase waarbij de vrouw letterlijk over gaat van vruchtbaar naar niet meer vruchtbaar. Dit vraagt veel (hormonale) aanpassingen voor het lichaam en dit gaat zeer vaak gepaard met klachten die dus eigenlijk “overgangsklachten” genoemd kunnen worden.
Die fase kunnen we nog eens opdelen in 3 periodes :

  1. de peri-menopauze : kan al enkele jaren voorafgaand aan de menopauze starten en bij veel vrouwen gaat dit gepaard met het begin van tal van klachten. Aanvankelijk nog miniem maar meestal worden die klachten hoe langer hoe duidelijker/heviger. Vaak merkt men dat de menstruaties onregelmatig worden en de hoeveelheid bloedverlies ook. Soms slaat de menstruatie al eens een maand of meer over. De ene keer is het bloedverlies eerder matig en een andere keer mogelijks overdreven hevig ! In die fase merken de meeste vrouwen de veranderingen in hun lichaam en het is ook in die fase dat de opvliegers, het nachtzweten, de moodswings enz. zich duidelijker aandienen. Voor veel vrouwen een verwarrende periode.
    Deze fase kan bij sommige vrouwen zeer kort of bijna onmerkbaar verlopen en bij andere vrouwen kan dit verschillende jaren duren.
  2. de menopauze : dit is de laatste natuurlijke menstruatie. Dit kan men dus enkel achteraf vaststellen wanneer dat moment was. Als er 12 maanden onafgebroken geen menstruaties meer geweest zijn mag de vrouw zeggen dat ze “in de menopauze is”.
  3. “in de menopauze zijn”: dit blijft men voor de rest van het leven. De overgangslachten nemen hier meestal langzaam af en de vrouw komt terug in een rustigere fase. Wel is het belangrijk hier preventief aandacht te hebben voor mogelijks langzaam binnensluipende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, incontinentie enz.

De hierboven vermelde fasen zijn het meest duidelijk bij een natuurlijk verloop. Bij pilgebruik, operaties of medische ingrepen kunnen deze fases versneld worden of anders ervaren worden

© 2019 Gerda Desmidt Menopauzeconsulent – Alle rechten zijn voorbehouden – PrivacybeleidDisclaimer